Organizing Committee


Dr. A. J. Shetty
President, Laxmi Memorial Education Trust
Chief PatronDr. C. R. Kamath
Patron

Dr. M. P. Shenoy
Patron

Dr. B. Manohar Rao
Patron

Dr. R N Sujir
PatronDr. Sudhir Hegde
Organising Chairman

Dr. Vijay Pai
Organising Co-Chairman

Dr. Sai Giridhar Kamath
Organising Co-ChairmanDr. Ajay Kudva
Organising Secretary

Dr. Vikram Jain
Organising SecretarySenior Advisory Board

Dr. Jayaprakash Khandige
Dr. T. Rathnakar
Dr. Prashanth Shetty
Dr. M Gurudatt Kamath
Dr. Rama Mohan Rao
Dr. F E A Rodrigues
Dr. Jayaram Shetty
Dr. M Manjunath Kamath
Dr. Govind Raj

Registration Committee

Dr. Rajani K
Dr. Asha Achar
Dr. Devika P
Dr. Vasanthi Kotian
Dr. Anupama Karanth
Dr. Vidya Hegde
Dr. Anupama B
Dr. Rashmi Bhat
Dr. Gladys Rodrigues

Scientific Committee

Dr. Sai Giridhar Kamath
Dr. Sudhir Hegde K
Dr. Vijay Pai
Dr. Norman Mendonca
Dr. Shobha Pai
Dr. Badrinath Talwar
Dr. Cynthia Arunachalam
Dr. Vishnu Prabhu
Dr. Uma Kulkarni
Dr. Soujanya K
Dr. Rashmi Jain
Dr. May D’Souza
Dr. Sarita Gonsalves
Dr. Tina Mendonca
Dr. Rashmi Shetty
Dr. Subrahmanya Bhat


Food & Banquet Committee

Dr. Ajay R Kamath
Dr. Vishnu Prabhu
Dr. Sumana Kamath
Dr. Rajesh R Nayak
Dr. Hrishikesh Amin
Dr. Harish Shetty
Dr. Ashwin Nayak Sujir
Dr. Sandeep Shenai
Dr. Vasanth Pai
Dr. Ajay Kudva
Dr. Krishna Prasad Khandige
Dr. Harikrishna Kamath

Entertainment

Dr. Divyalakshmi K S
Dr. Prajakta Kulkarni
Dr. Maya Natarajan
Dr. Asha Putturaya
Dr. Rathi B
Dr. Shashikala Rao
Dr. Anitha Kiran
Dr. B C Vasanthi
Dr. Susan D’Souza
Dr. Soumya S D

Transport Committee

Dr. Ashotosh Boloor
Dr. Sripathi Kamath
Dr. Sudheendra A N
Dr. Nameeth D’Souza
Dr. Nagendra Nayak Sujir


Trade Committee

Dr. Vikram Jain
Dr. U R Shenoy
Dr. Kishor Krishna I
Dr. Gururaj B
Dr. Vijay Pai
Dr. Ajay Kudva

Inauguration Committee

Dr. Ajay Kamath
Dr. Akansha Shetty
Dr. Sheetal Savar
Dr. Sunayana Bhat
Dr. Ajith Kumar Adyanthaya
Dr. Durgaprasad
Dr. Pallavi

Website & Communication Committee

Dr. Shibin Girish
Dr. Harsha Pai
Dr. Vinay P G